جمعه 17 ارديبهشت 1395

   
   (مشاوره حقوقی) پاسخگویی به سوالات حقوقی توسط قضات محترم کشور   

 

در راستای اجرای طرح ارتقا مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه این مرکز از قضات محترم دعوت به عمل آورد تا با مرکز همکاری نمایند

 

 

 

 

در راستای اجرای طرح ارتقا مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه این مرکز از قضات محترم دعوت به عمل آورد تا با مرکز همکاری نمایند