جمعه 07 خرداد 1395

   
   پاسخ پرسش   

  تعداد دفعات مشاهده :  25511 تاریخ ثبت : 1389/7/15

 با سلام لطفاً انواع حبس را نام برده و خواهشمند است اعلام فرمایید که تفاوت انواع حبس از جمله تعلیقی و تعزیری چیست؟و اصولاً چه نوع حبسی قابل تبدیل به جزای نقدی می باشد؟

1-حبس حدی مانند مرتبه سوم سرقت- حبس برای ممسک 2-حبس بازدارنده نوعی تأدیب است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد(ماده 17 قانون مجازات اسلامی) 3-حبس تعزیری نوعی تادیب است که در شرع به نظر حاکم واگذار شده است (ماده 16 قانون مجازات اسلامی) حبس تعزیری برای جرائمی است که ریشه شرعی دارند و اعمال حرام هستند مانند مجازات حبس سرقت غیرحدی اما حبس بازدارنده ریشه شرعی ندارند و حکومت آن را برای حفظ نظم تعیین می کند مثل حبس مربوط به جرائم ناشی از تخلفات رانندگی 4-هر یک از حبس های مذکور را حاکم می تواند با وجود شرایط مقرر در قانون (ماده 25 قانون مجازات اسلامی )معلق نماید(حبس تعلیقی)، به عبارت دیگر دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت مقرر می دارد که اگر محکوم در مدت معینی مرتکب جرم نشود محکومیت وی لغو شود و در غیر اینصورت حبس تعلیق شده نیز درباره وی اجرا شود.
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است