جمعه 07 فروردين 1394

 

 

سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

 

 

 
 
قرآن کريم
 
" أِنّما المُومنين أخوة فأصلحوا بَين أَخوَيکم واتّقواالله لعلّکُم تُرحَمون"
 
مومنان برادر يکديگرند .پس بين دو برادر خود صلح و آشتي دهيد و تقواي الهي پيشه کنيد، باشد که
مشمول رحمت او شويد.
 
The believers are but a single brotherhood, so make peace and reconciliation between
your two brothers; and fear Allah that you may receive Mercy
 
سوره حجرات - آیه 10
 
 
 

 

   

 

 

 


قوه قضائیه تشکیلات سازمان ها وزارتخانه ها خبرگزاری ها

 

 

 
 
ديدگاه شما در مورد سایت مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه :
ثبت نظر  View Results